Hva Energigass Norge mener

Infrastruktur for alternative drivstoff

Energigass Norge er svært positiv til at Norge endelig tar inn EU-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff i norsk regelverk, men er veldige kritiske til måten dette skjer på.

Les mer

Klimakur 2030

Energigass Norge er svært positiv til at Norge endelig tar inn EU-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff i norsk regelverk, men er veldige kritiske til måten dette skjer på.

Les mer