Energigass Norge er bransjeforening for virksomheter innen produksjon, distribusjon og bruk av energigasser. Foreningens formål er økt verdiskaping og bærekraftig energibruk gjennom sikker, miljøbevisst og effektiv anvendelse av gass.Samlet gassbruk i Norge fordelt på bruksområdet (GWh)


Ønsker din bedrift å bli medlem?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med mer informasjon om våre ulike medlemskap

FIRMA/KONTAKTINFORMASJON

Din informasjonInnføring av grunnrenteskatt innen havbruk må brukes til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi

Energigass Norge mener at grunnrenteskatten må brukes til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi i en av landets største vekstnæringer. Økt fokus på oppsamling av slam i og rundt merdene vil blant annet gi råstoff til produksjon av biogass som igjen kan brukes som drivstoff innen tungtransport og skip, samt biogjødsel som erstatning for…

Continue Reading Innføring av grunnrenteskatt innen havbruk må brukes til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi