Opplæringsplan biogass

Opplæringsplanen ble utarbeidet av biogassutvalget i Energigass Norge og vedtatt av foreningens styre i 2013.

Medlemmer av biogassutvalget i Energigass Norge er produsenter og distributører av biogass, og leverandører av tjenester og utstyr til denne bransjen. Blant medlemmene er organisasjonene Avfall Norge, Norsk Vann og Norges Bondelag.

Opplæringsplanen gjelder for personell med arbeidsoppgaver knyttet til produksjon, distribusjon og anvendelse av biogass som omfattes av bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven om håndtering av brannfarlige gasser, og Arbeidsmiljølovens krav til arbeid i eksplosjonsfarlige og helsefarlige atmosfærer.

Målet er å etablere en felles opplæringsordning for bransjen som

  • gir aktuelt personell kompetanse til sikker produksjon, distribusjon og anvendelse av biogass
  • omfatter ulike anleggstyper og arbeidsoppgaver
  • blir anerkjent av bransje og myndigheter

KIWA Norge tilbyr opplæring i henhold til planen. Les mer her https://www.kiwa.com/no/no/vaare-tjenester/kurs/gass/

Les plan i vedlegg under: