9.MAR.

Møte i biogassutvalget i Oslo

Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og interesserte. Ta kontakt for å få mer informasjon. Biogassutvalget samler et bredt utvalg av aktører innen bransjen, som produsenter, distributører og brukere av biogass, sammen med bransjeforeninger og leverandører av utstyr og tjenester. På agendaen står aktuelle saker innen rammevilkår og fag.