Kart over fyllestasjoner for biogass

Energigass Norge har utarbeidet et kart over eksisterende og kommende fyllestasjoner hvor en kan fylle flytende og/eller komprimert biogass. Oversikten viser offentlig tilgjengelige stasjoner og er utarbeidet i samarbeid med de ulike distributørene. Kartet vil bli oppdatert fortløpende.

Ser du feil/mangler, eller ved spørsmål og informasjon knyttet til nye eller eksisterende fyllestasjoner, vennligst send epost til vår rådgiver Kenneth Warvik.

Kart sist oppdatert: 18.04.2024