Om Energigass Norge

Energigass Norge (EGN) er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for en økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, hydrogen og propan i Norge. Vi er en bred sammensatt forening, med medlemmer fra hele verdikjeden – fra gassprodusent til bruker.

Vår oppgave er å være et bindeledd mellom våre medlemmer og myndigheter, næringsliv og media, ved å synliggjøre våre medlemmers ønsker og problemstillinger, samt fremme informasjon knyttet til bruken av de ulike energigassene.

Medlemsfordeler

  • Informasjon om viktige saker
  • Deltakelse i aktivt arbeidsfellesskap på tvers av bransjene
  • Felles talerør inn mot myndighetene
  • Deltakelse i prosjekter med betydning for den enkelte
  • Møteplass og faglig forum