Propan

Hva er propan?

Propan er et hydrokarbon og er sammen med butan et naturlig biprodukt fra raffinering og foredling av rikgass og råolje. Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas) som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan. I Norge er det i all hovedsak propan som distribueres hvor Kårstø-anlegget i Nord-Rogaland er rangert som verdens tredje største LPG-produsent. Det produseres ca. 4 millioner tonn LPG i Norge per år, og innenlands forbruk er ca. 200.000 tonn per år.

Ved normalt trykk opptrer propan i gassform, men går over i væske når den utsettes for trykk. Kokepunktet til propan er -42 °C, og trenger dermed et trykk på 800 kPa (8 bar) for å gjøres flytende ved romtemperatur (20 °C).


Bruksområde

Propan har mange bruksområder til både industri- og private formål.

I industrien brukes propan på grunn av de relativt rene avgasser og at den er enkel å justere. Den egner seg som en innsatsfaktor i industriell prosess og produksjon, for eksempel direkte oppvarming i produksjon av næringsmidler og oppvarming av ventilasjonsluft for gruver. I gartnerier brennes propan til «CO2-gjødsling» for å øke plantenes vekst.

Til private formål brukes propan til oppvarming av bygg ved fyringsanlegg, og kan benyttes både opp mot vannbåren gulvvarme, radiatorer eller punktvarme, som for eksempel gasspeis, stråleovn, gassgrill, gasskomfyr og terrassevarmer. I tillegg kan propan brukes som drivstoff (autogass). Autogass er nå det tredje største drivstoffet i hele verden, og det totalt 28,6 millioner autogassbiler i bruk.

FORMEL
C3H(CH3CH2CH3)

FYSISK TILSTAND I NATUREN
Gassfase

FARGE
Fargeløs

KOKEPUNKT
-42 °C ved 1 atm trykk

TETTHET I VÆSKEFASE
493 kg/m3

NEDRE BRENNVERDI
12,9 kWh/kg

SELVANTENNELSESTEMPERATUR
450 °C

NETTO INNENLANDS FORBRUK EKSL. RÅSTOFF
(2018)

3776 GWh