Aktuelt

Statsbudsjettet 2024

Energigass Norges innspill til Stortingets i budsjetthøringer og på Rogalandstinget I løpet av to uker har Energigass Norge gitt sine innspill til Stortinget i tre…

Les mer

Gode bompengenyheter fra Samferdselsdepartementet

GN og bransjen har i lengre tid arbeidet for et fritak for tyngre biogasskjøretøy i bomringen. Prosessen har gått tregt i påvente av en tilstrekkelig løsning for gjennomføring og kontroll, men i dag kom en gladnyhet fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som ber Statens vegvesen utarbeide en løsning med egen takstgruppe for gasskjøretøy.

Les mer

Verdens første fiskefartøy med gass- og batteridrift

«Libas», eid av Liegruppen med hovedkontor på Sotra utenfor Bergen, er verdens første fiskefartøy som drives med gass- og batteri. Det innovative fartøyet har allerede fått Vestland Venstre sin miljøpris. Og nå kommer flere skip etter.

Les mer

Sterk økning i interessen for LNG-drevne skip

blir satt i ordre verden over. Totalt er det nå 213 i drift og 350 LNG-skip under bestilling. I en serie nettartikler setter Energigass Norge fokus på det som skjer innen bruk av LNG (Liquefied Natural Gas) som drivstoff på skip.

Les mer

Stor aktivitet innen biogass

Det er stor aktivitet innen biogass i Norge. Nye produksjonsanlegg planlegges, eksisterende anlegg som Biokraft i Trøndelag og Den Magiske Fabrikken i Tønsberg utvider, og norsk biogassteknologi eksporte

Les mer

EGN er blitt med i Grønt Landtransportprogram

Bilde: Grønt LandtransportprogramEnergigass Norge er blitt med i Grønt Landtransportprogram (GLP) som er etablert som er et offentlig privat samarbeid mellom myndigheter og en rekke foreninger og organisasjoner. Foreningene er medlemmer i programmet, mens bedrifter kan bli partnere i prosjekter og piloter. Målet med GLP er å etablere tiltak og aktiviteter som gjør at utslippene av klimagasser fra landtransporten halveres innen 2030. EGN vil særlig jobbe med bruk av biogass som drivstoff i tungtrafikken og utbygging av fyllestasjoner for biogass.  Les mer om programmet her

Les mer

Nå kommer nye klimakrav til skipsfarten

Skipsfarten skal omstilles, og nye klimakrav er under oppseiling. EU vil ha rederne til å kjøpe kvoter for utslipp av CO2. Den internasjonale maritime organisasjonen IMO vil innføre nye tekniske krav. Rederne leter etter løsninger.

Les mer