Møter og arrangementer

APR

19.
19. apr. 2023

Møte i utvalg for industri og skipsfart Bergen og Stord

Utvalg for industri og skipsfart tar turen til Bergen og Stord for å lære mer om skipsmotorer som bruker ammoniakk og hydrogen som drivstoff hos Wãrtsila på Stord, og Bergen Engines i Bergen. Vi planlegger også et par skipsbesøk. Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører…
18.
18. apr. 2023

Møte i utvalg for industri og skipsfart Bergen og Stord

Utvalg for industri og skipsfart tar turen til Bergen og Stord for å lære mer om skipsmotorer som bruker ammoniakk og hydrogen som drivstoff hos Wãrtsila på Stord, og Bergen Engines i Bergen. Vi planlegger også et par skipsbesøk. Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører…

MAI

9.
9. mai. 2023

Møte i utvalg for sikkerhet og teknikk i Fredrikstad

Utvalg for sikkerhet og teknikk drar denne gangen på befaring til Fredrikstad og Øra industriområde der vi besøker Gasums LNG-terminal og Frevars biogassanlegg. Underveis drøfter vi også aktuelle saker, og har tid til det sosiale. Turen er åpen for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og andre interesserte. Ta…