Møter og arrangementer

FEB

9.
9. feb. 2023

Møte i biogassutvalget på Teams

Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og interesserte. Ta kontakt for å få tilsendt møtelenke. Biogassutvalget samler et bredt utvalg av aktører innen bransjen, som produsenter, distributører og brukere av biogass, sammen med bransjeforeninger og leverandører av utstyr og tjenester. På agendaen står aktuelle saker…

MAR

9.
9. mar. 2023

Møte i biogassutvalget i Oslo

Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og interesserte. Ta kontakt for å få mer informasjon. Biogassutvalget samler et bredt utvalg av aktører innen bransjen, som produsenter, distributører og brukere av biogass, sammen med bransjeforeninger og leverandører av utstyr og tjenester. På agendaen står aktuelle saker…

APR

19.
19. apr. 2023

Møte i utvalg for industri og skipsfart Bergen og Stord

Utvalg for industri og skipsfart tar turen til Bergen og Stord for å lære mer om skipsmotorer som bruker ammoniakk og hydrogen som drivstoff hos Wãrtsila på Stord, og Bergen Engines i Bergen. Vi planlegger også et par skipsbesøk. Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører…
18.
18. apr. 2023

Møte i utvalg for industri og skipsfart Bergen og Stord

Utvalg for industri og skipsfart tar turen til Bergen og Stord for å lære mer om skipsmotorer som bruker ammoniakk og hydrogen som drivstoff hos Wãrtsila på Stord, og Bergen Engines i Bergen. Vi planlegger også et par skipsbesøk. Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører…
26.
26. apr. 2023

Møte i biogassutvalget på Teams

Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og interesserte. Ta kontakt for å få tilsendt møtelenke. Biogassutvalget samler et bredt utvalg av aktører innen bransjen, som produsenter, distributører og brukere av biogass, sammen med bransjeforeninger og leverandører av utstyr og tjenester. På agendaen står aktuelle saker…

MAI

9.
9. mai. 2023

Møte i utvalg for sikkerhet og teknikk i Fredrikstad

Utvalg for sikkerhet og teknikk drar denne gangen på befaring til Fredrikstad og Øra industriområde der vi besøker Gasums LNG-terminal og Frevars biogassanlegg. Underveis drøfter vi også aktuelle saker, og har tid til det sosiale. Turen er åpen for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og andre interesserte. Ta…
8.
8. mai. 2023

Møte i utvalg for sikkerhet og teknikk i Fredrikstad

Utvalg for sikkerhet og teknikk drar denne gangen på befaring til Fredrikstad og Øra industriområde der vi besøker Gasums LNG-terminal og Frevars biogassanlegg. Underveis drøfter vi også aktuelle saker, og har tid til det sosiale. Turen er åpen for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og andre interesserte. Ta…

JUN

6.
6. jun. 2023

Møte i biogassutvalget i Oslo

Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og interesserte. Ta kontakt for mer info. Biogassutvalget samler et bredt utvalg av aktører innen bransjen, som produsenter, distributører og brukere av biogass, sammen med bransjeforeninger og leverandører av utstyr og tjenester. På agendaen står aktuelle saker innen rammevilkår…

NOV

8.
8. nov. 2023

Gasskonferansen

Gasskonferansen arrangeres på sentralen i Oslo 8. november. Program og mer info kommer.