18.APR.

Møte i utvalg for industri og skipsfart Bergen og Stord

Utvalg for industri og skipsfart tar turen til Bergen og Stord for å lære mer om skipsmotorer som bruker ammoniakk og hydrogen som drivstoff hos Wãrtsila på Stord, og Bergen Engines i Bergen. Vi planlegger også et par skipsbesøk. Møtet er åpent for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og andre interesserte. Ta kontakt for mer info.