9.MAI.

Møte i utvalg for sikkerhet og teknikk i Fredrikstad

Utvalg for sikkerhet og teknikk drar denne gangen på befaring til Fredrikstad og Øra industriområde der vi besøker Gasums LNG-terminal og Frevars biogassanlegg. Underveis drøfter vi også aktuelle saker, og har tid til det sosiale. Turen er åpen for alle medlemmer i Energigass Norge, inviterte observatører og andre interesserte. Ta kontakt for mer info.