Tiltak i nødsituasjoner ved transport av flytende metan – LNG og LBG

Veiledningen beskriver fem mulige nødssituasjoner ved transport av flytende metan (LNG og LBG), med forslag til tiltak for hver av situasjonene.

Veiledningen bør leses av alt personell som kan komme i kontakt med transport av flytende metan, herunder leverandør og transportselskap, politi, brannvesen og andre nødetater.

Denne veiledningen bygger på tilsvarende veileder utarbeidet i regi av Energigass Sverige, og er bearbeidet og tilrettelagt for norske forhold av medlemmene i utvalg for sikkerhet og teknikk i Energigass Norge.

Se vedlagt dokument for nedlastning.

Vedlegg