Personvernerklaering

Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Energigass Norge behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger innebærer enhver bruk av slike opplysninger, eksempelvis innhenting, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.


1. Behandlingsansvarlig
I Energigass Norge (EGN) er daglig leder ansvarlig for registrering og behandling av dine personopplysninger. 

2. Formål med behandlingen av personopplysninger
All vår behandling av personopplysninger gjøres for å kunne utføre de oppgaver og tjenester Energigass Norge er opprettet for.

3. Innhenting og registrering av personopplysninger
Energigass Norge behandler personopplysninger kun i forhold til det som er nødvendig i vår daglige drift som medlemsorganisasjon.
EGN lagrer i hovedsak e-postadresser og telefonnummer for å kunne sende ut informasjon og kontakte medlemmer og andre.
EGN sender ut nyhetsbrev og invitasjoner til e-postadresser som er gitt oss eller hentet i offentlige registre.
EGN verken innhenter eller oppbevarer personnummer.

4. Nyhetstjenester
EGN tilbyr nyhetstjenester på e-post. Ved påmelding til slike nyhetsvarsler innhenter vi din e-postadresse. Dersom du ønsker å avslutte et abonnement, vil e-postadressen bli slettet.

5. Bruk av informasjonskapsler
EGN bruker informasjonskapsler («cookies») for å analysere brukermønsteret på våre nettsider. Filene kan kun leses av våre nettsteder og brukeren selv. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

6. Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som innhentes, registreres i datasystemene vi bruker. Datasystemet er levert og driftet av tredjepart og beskyttet i henhold til inngått avtale.

7. Oppbevaring og lagring av personopplysninger
EGN oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle vår oppgave. 

8. Deling av personopplysninger
Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart uten at det nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene vi skal ivareta.9. Dine rettigheter
9.1. Rett til innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke konkrete personopplysninger EGN behandler om deg og til hvilket formål de blir benyttet. Du har rett til å vite hvor egne personopplysninger er hentet fra, og om de har blitt utlevert til andre og eventuelt mottaker av disse.

9.2. Rett til å trekke samtykke
Dersom grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke samtykket tilbake.

9.3. Retting og sletting
Hvis du oppdager at Energigass Norge har registrert unødvendige, uriktige, utdaterte eller ufullstendige personopplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.

9.4. Rett til å klage på behandling av personopplysninger
Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker personvernet. Datatilsynet kontrollerer at personvernregelverket blir fulgt.
Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet. Datatilsynet vil så vurdere om saken skal følges videre.

10. Sikring av opplysninger
Dine personopplysninger blir ivaretatt gjennom nødvendig sikring av vårt IT-system. 

11. Kontaktinformasjon
Spørsmål om personvern kan rettes til daglig leder.