Energigass Norge er bransjeforening for virksomheter innen produksjon, distribusjon og bruk av energigasser. Foreningens formål er økt verdiskaping og bærekraftig energibruk gjennom sikker, miljøbevisst og effektiv anvendelse av gass.Samlet gassbruk i Norge fordelt på bruksområder (GWh)


Ønsker din bedrift å bli medlem?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med mer informasjon om våre ulike medlemskap

FIRMA/KONTAKTINFORMASJON

Din informasjon