Energigass Norge er bransjeforening for virksomheter innen produksjon, distribusjon og bruk av energigasser. Foreningens formål er økt verdiskaping og bærekraftig energibruk gjennom sikker, miljøbevisst og effektiv anvendelse av gass.Samlet gassbruk i Norge fordelt på bruksområder (GWh)


Ønsker din bedrift å bli medlem?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med mer informasjon om våre ulike medlemskap

FIRMA/KONTAKTINFORMASJON

Din informasjonStatsbudsjettet 2024

Energigass Norges innspill til Stortingets i budsjetthøringer og på Rogalandstinget I løpet av to uker har Energigass Norge gitt sine innspill til Stortinget i tre budsjetthøringer, og på hjemmebane i Haugesund der Rogalandstinget er avholdt. Energigass Norge har de siste ukene fremmet sine innspill overfor Stortingets Næringskomite, Samferdselskomite og til Energi- og miljøkomite. Og så…

Continue Reading Statsbudsjettet 2024