Statsbudsjettet 2024

Publisert:

Energigass Norges innspill til Stortingets i budsjetthøringer og på Rogalandstinget

I løpet av to uker har Energigass Norge gitt sine innspill til Stortinget i tre budsjetthøringer, og på hjemmebane i Haugesund der Rogalandstinget er avholdt.

Energigass Norge har de siste ukene fremmet sine innspill overfor Stortingets Næringskomite, Samferdselskomite og til Energi- og miljøkomite. Og så på nyskapingen Rogalandstinget som denne gangen ble arrangert i Haugesund. Se vedlegg for skriftlige innspill.

Må få flertall

– I høringene for budsjettet 2024 har vi fremmet budskapet om at regjeringen må omsette de fine ordene de sier om biogass til konkret politikk. Istedenfor ønsker regjeringen at Norge skal nå klimamålene gjennom bruk av biodiesel og bioetanol som må importeres fordi vi ikke produserer dette selv, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge. Norge bruker allerede nærmere ti prosent av verdens tilgang på flytende biodrivstoff, og denne andelen kan øke med de nye omsetningskravene selv om salget av bensin og diesel går ned.

– Vi opplever at budskapet blir tatt imot, men skal det bli vedtatt av Stortinget må det enten tas inn i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV eller at samtlige partier utenom Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiller seg bak, utdyper Tore Woll.

Kenneth Warvik
Energigass Norge presenterte, ved Kenneth Warvik, foreningens innspill til Energi- og miljøkomiteen.

Rogalandstinget

«Rogalandsbenken» er aktiv, og åpner for innspill flere ganger i året gjennom deltagelse på konferanser eller ved å arrangere Rogalandstinget, som denne gangen ble arrangert i Haugesund av den lokale næringsforeningen og Maritimt Forum.

– Veldig kjekt å bare kunne labbe ned på møtet med stortingsrepresentantene, og ikke måtte ta fly hver gang. At EGN har kontor i Haugesund, og at gass er godt utbygd i Rogaland, har gitt oss inngang hos mange flere politikere enn vi ellers ville ha fått, sier Tore Woll, som er bosatt og har kontor i Vestlandsbyen.

På Rogalandstinget fikk hver deltaker totalt ti minutter til å holde et innlegg og å svare på spørsmål. Også denne gangen fokuserte vi på biogass, men med en litt annen innvikling. – Denne gangen tok vi også opp muligheten for å bruke de etablerte gassnettene i Rogaland til import av biogass via massebalanse, og at avgiftssystemet må tilrettelegges slik at dette også gir fritak fra CO2-avgiften. Dette er nok en ny tanke for politikerne, men vi fikk flere tilbakemeldinger som vi skal følge opp, sier Tore Woll i Energigass Norge.