Bompengefritak for biogasslastebiler i Trondheim

Publisert:
Bymiljøpakken i Trondheim innfører miljødifferensierte takster og takstjusteringer, som vil gi fritak for biogasslastebiler fom. 1. februar 2024.

Prosjektet Miljøpakke Trondheim trinn 3 innfører miljødifferensierte takster samt takstjusteringer med virkning fra 1. februar 2024.

Justeringen betyr at gasskjøretøy i takstklasse 2 vil få en takst på 0,- kr.
Trondheim er dermed tredje byområde som innfører et slikt biogassfritak, etter Oslo og Nedre Glomma.

Dette har vært en langvarig prosess og viktig arbeidsområde for Energigass Norge. Bompengefritaket vil være et viktig bidrag og signal til å akselerere investeringer i kjøretøy og infrastruktur.

Følgende takster fra 01.02.2024 kl 00:00 (tabell hentet fra Vegamot sitt takstvedtak)

Du kan lese mer om takstvedtaket på Vegamot sin hjemmeside

Infrastruktur i Trøndelag

Per i dag har Gasum en fyllestasjon for komprimert og flytende i Trondheim, i tillegg har Gildset Biogass en stasjon for komprimert på Støren.

For 2024 planlegger Gasnor åpning av CBG-stasjoner i Namsos, Orkanger og Verdal. I tillegg har Gasnor signalisert åpning av enda tre nye stasjoner i Trøndelag fordelt på 2025, 2026 og 2027.

For fullstendig oversikt over dagens og planlagte fyllestasjoner, se kartet vårt