Enova har mottatt søknader fra ti biogassanlegg

Publisert:
Tirsdag 24. oktober var fristen for å søke om Enova-støtte til bygging av biogassanlegg. Enova opplyser at de har mottatt søknader fra ti biogassanlegg.

Ifølge biogassbransjen.no har ti biogassanlegg søkt Enova-støtte. Dette er en økning på tre søknader siden forrige runde.

Enova sitt støtteprogram er viktig for bransjen, og har som formål å bidra til aktørene velger teknologier og løsninger som er innovative. Ordningen ble revidert i våres og er nå skreddersydd for å støtte de biogassaktørene som kombinerer innovasjon med lønnsomhet.

Flere av søknadene som Enova nå har mottatt er fra anlegg som ble avvist eller fikk avslag i forrige søknadsrunde.

– Energisituasjonen i verden er spent og vi vet at etterspørselen etter biogass er stort. Derfor håper at den nye innretningen på støtteordningen gjør at mange av prosjektsøknadene får tilslag i denne runden, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge.

Biogassbransjen.no melder at disse har søkt om Enova-støtte:

Biogassbransjen.no har fått bekreftet at følgende prosjekter søker:

  • Biogass Finnøy
  • Sømna Biogass
  • Vireo (Lista og Hardanger)
  • Vest Biogass/Antec (Hornindal)
  • Biovind (Vindafjord)
  • Biokraft (Skogn III)
  • Renevo (Husnes og Jondal)

Bio Jæren søker ikke i denne runden.