Sterk økning i interessen for LNG-drevne skip

Publisert:
blir satt i ordre verden over. Totalt er det nå 213 i drift og 350 LNG-skip under bestilling. I en serie nettartikler setter Energigass Norge fokus på det som skjer innen bruk av LNG (Liquefied Natural Gas) som drivstoff på skip.

Hybridfartøyet ”Le Commandant Charcot” ble nylig levert fra VARDs skipsverft i Ålesund til det franske rederiet Ponant. Ekspedisjons- og cruiseskipet drives med LNG og batterier, og er bygget med isklasse for fart i polare strøk.

EGN starter serie om bruk av LNG som drivstoff på skip

Det er DNVs Alternative Fuels Insight som melder om de nye tallene for bestilling av LNG-drevne skip verden over. Hittil i år er det bestilt 149 nye LNG-drevne skip, og bare i juli ble det bestilt 21 nye skip. Med denne bestillingstakten regner en med å komme opp i 250 nye bestillinger i 2021. De nye skipene fordeler seg på alle typer; containerskip, tankere, cruiseskip, lasteskip og fiskebåter.

Containerskip
Containerrederiet ZIM chartret i juni ti nye containerskip fra Seaspan, med LNG som drivstoff. Skipene skal ha plass til 7 000 tjue fots store containere (betegnes TEU – Twenty-foot equivalent unit container, internasjonalt standardmål for containere) og settes i trafikk i 2023 og 2024. Og tidligere i år inngikk ZIM og Seaspan en avtale om bestilling av ti nye containerskip med kapasitet på 15 000 TEU.
Også noen av verdens største containerskip som kan ta 24 500 tjuefots containere bruker LNG som drivstoff.

Polar fart
Et annet eksempel på nye skip som bygges med LNG-drift er cruise- og ekspedisjonsskipet ”Le Commandant Charcot” som nylig ble levert fra VARD sitt verft i Ålesund til det franske rederiet Ponant. Skipet har hybriddrift med batteri og LNG, og er bygget med isklasse for fart i polare områder.

I de oppdaterte tallene for bestilling av LNG-skip er ikke mindre fartøy tatt med. Dermed er ikke de 50 fartøyene som er bestilt til bruk på Pearl River i Guangdong- provinsen i Kina regnet inn.

Oppfyller krav
Grunnen til at interessen for LNG er økende er nye krav til reduserte utslipp fra skipsfarten, og at bruk av LNG er en etablert teknologi som også åpner for overgang til nye drivstoff som biogass og ammoniakk. LNG er naturgass som er nedkjølt til gassen går over i flytende form. Ved flytendegjøring tar gassen – enkelt sagt – mye mindre plass enn i gassform eller om den lagres under trykk.
Ved bruk av LNG som drivstoff har skipet ikke utslipp av svovel og partikler, utslippene av NOx (nitrogenoksider) reduseres med 80 – 95 prosent og CO2-utslippet reduseres med 20 – 25 prosent. Bruk av LNG kan kombineres med batteridrift og landstrøm, som redusere utslippene av CO2 ytterligere.

I flere artikler fremover vil Energigass Norge vise hva som skjer innen skipsfarten og bruk av LNG som drivstoff.

Fakta om LNG

LNG som er forkortelse for Liquefied Natural Gas, er naturgass som er nedkjølt til den er gått over i flytende form ved minus 163 grader celsius. I flytende form øker gassens tetthet (molekylene er tettere sammen) og tar mye mindre plass. Det gjør at et skip eller tyngre kjøretøy kan få med seg mer energi enn det ville gjort hvis gassen var i gassform eller komprimert med trykk.

LNG er mye brukt for frakt av naturgass på større tankskip mellom kontinentene. Men det nye- og der Norge er pioner, er at LNG tas i bruken innen såkalt småskala bruk, der en frakter LNG på tankbiler eller mindre tankskip for bruk som drivstoff på skip og i kjøretøy, og i industrien. LNG ble tatt i bruk som drivstoff på de første norske skipene på begynnelsen av 2000-tallet, og det er nå ca 70 norsk-registrerte skip med LNG-drift.

Siden både naturgass og biogass i hovedsak består av gassen metan, kan også biogass distribueres og brukes på samme måte som flytende naturgass. Flytende biogass forkortes til LBG (Liqufied Biogas).

LNG brukes i dag over hele Norge, og leveres av flere selskap. Også distribusjon og bruk av LBG er økende.