Verdens første fiskefartøy med gass- og batteridrift

Publisert:
«Libas», eid av Liegruppen med hovedkontor på Sotra utenfor Bergen, er verdens første fiskefartøy som drives med gass- og batteri. Det innovative fartøyet har allerede fått Vestland Venstre sin miljøpris. Og nå kommer flere skip etter.

Havgående fiskefartøy av typen «Libas», står ikke tilbake for noe skip når det gjelder teknisk utrustning og evne til å håndtere alle forhold. Det kan en lese av omtalen i Skipsrevyen. Skipet er hele 86 meter langt, er bygget i Tyrkia, og med en prislapp på 350 millioner kroner.

Oppfyller klimamålene
Skipet er designet av selskapet Salt Ship Design på Stord, og utrustet med både en 500 kilowatt stor batteripakke og gassmotor fra MAN. Motoren er såkalt dual fuel, som betyr at den kan bruke både gass og olje. Gassen som brukes er metan, enten i form av naturgass eller biogass. «Libas» er allerede utstyrt for å kjøre på biogass, og reduserer da utslippene med femti prosent i forhold til konvensjonell drift, og det lenge før dette målet skal innfris i 2030.
Skipet har også andre tekniske utrustninger som sparer energi, blant annet er det installert en strømproduserende stabilisatortank som produserer elektrisitet av bølgene som oppstår i tanken. Det skal være første gang et skip av denne typen er utstyrt med et slikt stabilisatoranlegg. Enova har bidratt med 7 millioner i støtte til miljøvennlig teknologi om bord.

Innovative
Liegruppen på Sotra har lange tradisjoner for å være innovative. Selskapet kan vise til røtter tilbake til 1800-tallet, og var tidlig ute med både nye båttyper og fiskemetoder. I dag eier selskapet fiskefartøyene «Ligrunn» og «Libas», og er også engasjert innen eiendomsdrift, teknologiutvikling og turisme. Liegruppen som består av 24 selskap, omsatte for 470 millioner kroner i 2020 og fikk et overskudd på vel 100 millioner.

Fylkesleiar Åsta Årøen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn delte ut Vestland
Venstres miljøpris til reder Peder Lie i Liegruppen på miljødagen 5. juni 2021. Foto: Elizabeth Toft Erichsen

Miljøpris
At Liegruppen er innovative, blir også satt pris på av andre. På verdens miljødag 5. juni ble selskapet tildelt Vestland Venstre sin innovasjonspris. Begrunnelsen for prisen er selskapets totale virksomhet, men spesielt anskaffelsen av fartøyet «Libas».

Flere skip kommer
Men flere LNG-drevne fiskefartøy er på vei. Reder Sigurd Teige i Fosnavåg bygger fartøyet «Sunny Lady» i Tyrkia, også etter design av Salt Ship design på Stord. Og fiskebåtreder Egil Sørheim på Meløy i Nordland venter på at «Selvåg Senior» skal settes i drift i 2023. Skipet er designet av Skipsteknisk i Ålesund, med teknologisk støtte fra Sintef i Trondheim.

Fiske med gass

Flytende metan (biogass eller naturgass) egner seg svært godt som drivstoff i fiskefartøy. Og passer også godt sammen med bruk av batterier. Det viser erfaringene fra mange andre skipstyper. Store havgående fiskefartøy bruker mye energi, er godt teknisk utrustet og begrenset plass ombord. Energibruken varierer også mye mellom gange uten last, til aktivt fiske og retur til land med fangst. Skipene drives gasselektrisk, og kan lade batteriene når det er overskudd av energi eller hente energi til driften ved underskudd. Ogås det tekniske utstyret gir energitilskudd, enten ved at det hentes «bremseenergi» fra kraner eller «bølgekraft» fra stabilisatortanker. Det finnes også skip som henter kjøleenergi fra LNG-tankene.

Bunkring av LNG er fortsatt en utfordring, men ved bruk av tankbil og lokalkunnskap, er det mulig å bunkre flyende metan på mange kaier. Og både Bergen og Stavanger er nå base for bunkringsfartøy for LNG.

Dette er den andre artikkelen i en serie om LNG som drivstoff på skip. Les den første artikkelen her.