SSB ute med tall på energiforbruk- og produksjon for 2020

Publisert:
Tall fra SSB viser en total nedgang på 3,6 prosent i 2020 fra året før. Dette i all hovedsak forklares av korona-restriksjoner og varmt vær. Det totale gassforbruket gikk ned hele 8,8 prosent sammenlignet med 2019.

Tall fra SSB viser en total nedgang på 3,6 prosent i 2020 fra året før. Dette i all hovedsak forklares av korona-restriksjoner og varmt vær. Det totale gassforbruket gikk ned hele 8,8 prosent sammenlignet med 2019.

Lavere energiforbruk i 2020 som følge av pandemi og varmt vær

2020 var et uvanlig år, noe en også ser igjen i statistikken over energiforbruket. Det totale gassforbruket (naturgass, LPG og biogass) hadde en stor nedgang på hele 8,8 prosent, som i hovedsak ser ut til å forklares med lavere aktivitet i pandemiåret 2020.


Nedgang i energibruk for tjenesteyting og industri

To av hovedpostene som trekker ned er naturgass-forbruket i industri (ned 14,1 prosent) og det generelle gassforbruket i privat og offentlig tjenesteyting (ned 23,5 prosent). Begge postene har sammenheng med nedstengninger og begrenset drift som følge av pandemien i fjor, samt et rekordvarmt år som krevde mindre energi til oppvarming.


Nedgang for biogass i veitransport

Energibruk til veitransport gikk ned med 5 prosent fra 2019 til 2020. Nedgangen kan ha sammenheng med mye hjemmekontor i 2020, men også en overgang til bruk av elbiler. Nedgangen for biogassforbruket kan forklares med elektrifisering av bussparken på bekostning av gassbusser, og generelt lavere trafikk. Biogass er ned 17,7 prosent fra 283 GWh til 233 GWh.

Naturgassforbruket til kysttransport hold seg relativt uendret fra 876 GWh i 2019 til  872 GWh i 2020.