EGN er blitt med i Grønt Landtransportprogram

Publisert:
Bilde: Grønt LandtransportprogramEnergigass Norge er blitt med i Grønt Landtransportprogram (GLP) som er etablert som er et offentlig privat samarbeid mellom myndigheter og en rekke foreninger og organisasjoner. Foreningene er medlemmer i programmet, mens bedrifter kan bli partnere i prosjekter og piloter. Målet med GLP er å etablere tiltak og aktiviteter som gjør at utslippene av klimagasser fra landtransporten halveres innen 2030. EGN vil særlig jobbe med bruk av biogass som drivstoff i tungtrafikken og utbygging av fyllestasjoner for biogass.  Les mer om programmet her
EGN er blitt med i Grønt Landtransportprogram

Energigass Norge er blitt med i Grønt Landtransportprogram (GLP) som er etablert som er et offentlig privat samarbeid mellom myndigheter og en rekke foreninger og organisasjoner. Foreningene er medlemmer i programmet, mens bedrifter kan bli partnere i prosjekter og piloter.

Målet med GLP er å etablere tiltak og aktiviteter som gjør at utslippene av klimagasser fra landtransporten halveres innen 2030.

EGN vil særlig jobbe med bruk av biogass som drivstoff i tungtrafikken og utbygging av fyllestasjoner for biogass.

Les mer om programmet her