Innfører omsetningskrav for bioenergi til skipsfart, men tar ikke med biogass

Publisert:
Fra 1. juli kan det komme krav om innblanding av fire prosent avansert biodiesel i drivstoffet til innenriks skipsfart og fiskeri, økende til seks prosent i 2024, hvis det blir slik Miljødirektoratet foreslår i en ny høringssak. Biogass er ikke med i det nye kravet.

Høringsfristen er 20. mars. og Energigass Norge vil nå drøfte saken videre om foreningen skal arbeide for å inkludere biogass i det nye omsetningspåbudet.

Her kan dere lese høringssaken fra Miljødirektoratet

I konsekvensutredningen skriver Miljødirektoratet blant annet: Et eventuelt omsetningskrav som inkluderer biogass, vil innebære at det først må avklares om importert sertifikatbasert biogass uten utslippseffekt i Norge kan ekskluderes fra omsetningskravet. Videre er det uvisst om det kan gis statsstøtte til biogassproduksjon dersom biogass også er omfattet av et omsetningskrav. Avklaring på begge disse spørsmålene kan ta flere år blant annet grunnet behovet for en eventuell notifikasjonsprosess overfor ESA.

Tidligere har direktoratet sagt at en vil se på andre løsninger enn et påbud for å øke bruken av biogass til skipsfart. Ett forslag er bruk av biogass for å oppfylle kravet om nullutslipp verdensarvfjordene.