Åpner for biogass i verdensarvfjordene

Publisert:
Sjøfartsdirektoratet åpner for at en kan bruke biogass til å oppfylle kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fram til 2035.

Dagens melding fra Sjøfartsdirektorat om at biogass i verdensarvfjordene oppfyller kravet til nullutslipp, er viktig både for biogassbransjen, skipsfarten og de lokale destinasjonene. Dette er en sak Energigass Norge har jobbet mye med og var en god start på det nye året!
 

Forslaget

Konkret foreslår Sjøfartsdirektoratet at passasjerskip på 10.000 bruttotonn eller mer kan bruke biogass fram til 31. desember 2035 for å oppfyllelle kravet om nullutslipp. Biogassen må være laget av råstoff som angitt i produktforskriften, samt oppfylle bærekraftskriteriene, krav til klimagassreduksjoner og dokumentasjonskravene som følger av revidert fornybardirektiv.

Biogassen må bunkres i løpet av den siste måneden før seilas inn i verdensarvfjordene, og tilsvare energimengden som brukes under farten i fjordene. Biogassen skal holdes adskilt fra fossilt drivstoff fram til den er bunkret. Skipet skal ha dokumentasjon om bord på at kravene er oppfylt.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt et krav om bruk av skip med nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026. Sjøfartsdirektoratet har hatt oppdraget med å konkretisere kravet til nullutslipp, og EGN har jobbet med saken gjennom egne møter med direktoratet og aktiv deltakelse i en referansegruppe.

Kravet om nullutslipp er nå spesifisert til hydrogen og el, samt biogass fram til 2035. Forslaget skal nå behandles av Næringsdepartementet, før det trolig sendes på høring. Det er områdene i og rundt Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden på Vestlandet som er innlemmet i Unescos verdensarvliste og definert som verdensarvfjordene. Disse fjordene er besøkt av mange cruiseskip, og kravet om bruk av biogass vil skape etterspørsel etter biogass siden flere nye cruiseskip bygges med LNG som drivstoff.

Stortinget har vedtatt at i verdensarvfjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden på Vestlandet, skal det kun være tilgang for skip med nullutslipp fra 2026. Sjøfartsdirektoratet har hatt oppgaven med å konkretisere kravet, og foreslår nå at det for passasjerskip over 10 000 bruttotonn, kun skal være tilgang for skip «med energikilder som ikke gir direkte utslipp av karbondioksid (CO2) eller metan (CH4)», samt biogass fram til 2035.

Kravet tas inn i forskrift om miljømesssig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger, som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet.