Biogass prioriteres høyere i offentlige innkjøp

Publisert:
Biogass skal prioriteres høyere i offentlige innkjøp av transporttjenester, men er ennå ikke likestilt med el og hydrogen.

DFØ – Direktoratet for økonomistyring, har kommet med nye anbefalinger for offentlige innkjøp av transporttjenester med tunge kjøretøy, som i praksis er busser og andre kjøretøy over 3,5 tonn.

Innkjøpsmatrisen finner dere her: Drivstoffmatrise for tunge kjøretøy til veitrafikk

I den nye matrisen får biogass 6,5 – 8,5 poeng, el 9,5 og hydrogen 10. Biodiesel er utelatt på grunn av omsetningskravet, diesel og naturgass får 0.
Dette er en klar forbedring fra tidligere matrise der biogass kom dårlig ut, og også det opprinnelige forslaget fra DFØ der biogass fikk karakteren 5 – 7.

I den nye matrisen kan også biogass få en høyere karakter ved «at biogass med høyere klimanytte (f. eks. >85 % iht. EU RED) gis flere poeng enn biogass med moderat klimanytte (<85% iht. EU RED).»
I den nye matrisen anbefales det også at en stiller krav om dokumentasjon av beregnet klimanytte fra biogassen som kjøpes inn og at dette kan gjøres med bransjenormen for dokumentasjon av klimanytte for biogass.

Energigass Norge har sammen med medlemmene jobbet aktivt med denne saken over lang tid.

I den nye matrisen anbefales det også at en stiller krav om dokumentasjon av beregnet klimanytte fra biogassen som kjøpes inn og at dette kan gjøres med bransjenormen for dokumentasjon av klimanytte for biogass.