Biovind bygger biogassfabrikk uten støtte fra Enova

Publisert:
Selskapet Biovind har etter to avslag om investeringsstøtte hos Enova bestemt seg for å bygge den planlagte biogassfabrikken uten offentlig støtte.

Planene ble lagt fram på arrangementet Landbrukets dag i Ølen i Rogaland går, der også Energigass Norge var til stede.

– Vi har gått noen runder med oss selv, og også fått med oss noen flere investorer. Så nå har vi bestemt oss for å bygge uten hjelp fra Enova, sa initiativtaker Rune Furseth på konferansen, til stor begeistring fra salen.

Rune Furseth er en lokal investor som har bygget opp flere selskap, blant annet transportselskapet Suldal Transport som har gått inn i Nor-Log Gruppen som er en sammenslutning av flere regionale logistikkselskap med en samlet omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Landbruksområde
Ølen er kommunesentrum i Vindafjord kommune som ligger fem mil øst for Haugesund. Kommunen er den femte største landbrukskommunen i landet, med stor produksjon av både melk og kjøtt. Kommunen med nær ni tusen innbyggere, har hele to store slakteri; det privateide Fatland og det samvirkeeide Nortura.

At landbruket er sentralt i området, synliggjøres av at det lokale landbruksarrangementet samlet nærmere 250 deltakere. På dagsorden stod matsikkerhet, landbruksoppgjør, klima og bærekraft. Og både landbruks- og matminister Sandra Borch og lederne i Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget holdt innlegg.

Sikre bondens virke
– Målet med å etablere biogassfabrikken er å sikre bondens virke og lage fornybar energi, sa Rune Furseth i sitt innlegg om hvorfor han satser på biogass.

I satsingen på den nye biogassfabrikken har han da også fått med seg 59 lokale bønder som er organisert i selskapet Biobonden AS. Trolig vil flere bli med i biogass-satsingen etter gårsdagens nyhet. Biobonden eier ti prosent i Biovind AS. Andre eiere er Fatland A, Furseth selv og andre lokale investorer, samt nye investorer med internasjonal tilknytning som Furseth ikke ville si navnet på i gårsdagens innlegg

Den nye fabrikken som skal ligge på et nytt næringsområde i Ølen skal produsere 80 GWh flytende biogass. Råstoffgrunnlaget er 200.000 tonn husdyrgjødsel, 20.000 tonn slakteriavfall og noe fiskeslam. Investeringen er på rundt 400 millioner kroner, og fabrikken skal etter planen stå ferdig i 2025.

Tungtrafikk
Gassen vil trolig bli levert som drivstoff til tunge kjøretøy siden Rune Furseth også er engasjert i selskapet Biogass Energi AS sammen med drivstoffdistributøren St1, og som har fått støtte av Enova til å bygge åtte fyllestasjoner for biogass.

Den nye fabrikken skal også levere biogjødsel til de lokale bøndene. Vindafjord er ett av områdene i landet der det spres for mye fosfor i henhold til de nye kravene til spredeareal for husdyrgjødsel. I biogassprosessen skiller en ut fosforet, og gjødsla som leveres tilbake til bøndene vil både ha et høyere innhold av nitrogen og mye lavere innhold av fosfor enn det som ble levert til fabrikken.

– Forsøk viser at dere kan halvere bruken av kunstgjødsel, fortalte Rune Furseth på gårsdagens konferanse, og sikret seg dagens kraftigste applaus etter innlegget.