Enova støtter bygging av 14 nye fyllestasjoner for biogass av de 29 det ble søkt om

Publisert:
Enova støtter bygging av 14 nye fyllestasjoner for biogass, av de 29 stasjonene det ble søkt om. Enova har også gitt støtte til innkjøp av 120 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff.

– Det er flott at vi nå får bygget 14 nye fyllestasjoner for biogass, men vi mener fortsatt at et større antall av de 29 stasjonene det ble søkt om, burde ha fått støtte siden dette er siste runde for dette støtteprogrammet, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge.

De 14 stasjonene fordeler seg slik, med selskap og støttebeløp (Kilde: Enova)

Fra før av er det 25 fyllestasjoner for biogass i Norge. Se kart over stasjonene her (Kilde: Biogass Oslofjord)

Enova har besluttet å ikke videreføre støtteprogrammet for fyllestasjoner for biogass, og dette var i henhold til vedtaket, siste tildeling.

Enova viderefører støtteprogrammet til tunge kjøretøy, som nå har fått en forenklet søknadsprosedyre. Ifølge Enova skal det nå ha blitt gitt støtte til innkjøp av 120 tunge kjøretøy.