Gasnor går inn som eier i Renevo

Publisert:
Renevo har store planer for biogassproduksjon i Norge. Nå får de Gasnor inn på eiersiden.

Jan Kåre Pedersen i Renevo (t.v.) har fått Gasnor og Eilef Stange (t.h.) inn på eiersiden. Foto: Rune SkjærvoldRenevo (tidligere Sunnhordaland Naturgass) satser stort på biogass og startet før sommeren byggingen av sin første biogassfabrikk på Stord. Målsettingen er å bygge 10 anlegg, og planleggingen av nummer to og tre er allerede i gang. Nå får de ekstra tyngde med Gasnor sitt oppkjøp av 50 % av aksjene. Gasnor har og sikret seg opsjon på kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene innen 2024.

– Vi har fulgt med på biogassatsingen til Renevo over lengre tid, og er svært begeistret over teknologien som realiseres på Stord. Dette konseptet har stort vekstpotensiale, og Gasnor har kompetanse og finansielle muskler til å sette fart på satsingen, sier administrerende direktør Eilef Stange i Gasnor i en pressemelding.

Administrerende direktør i Gasnor, Eilef Stange går inn som styreleder mens Jan Kåre Pedersen fortsetter som daglig leder Renevo.
Gasnor har samarbeidet med Renevo siden 2016 som leverandør, da Renovo tok over naturgassnettet på Stord.

Ny biogassteknologi
Den nye fabrikken er basert på selskapet Antec sin teknologi med en liggende reaktor som består av flere kammer. Teknologien gjør at produksjonen av biogass tar kortere tid enn i en tradisjonell råtnetank, og en kan bruke råstoff med et høyere tørrstoffinnhold. Fra starten av vil anlegget ha fire reaktorer, men det gjøres plass til ti. Antec er en knoppskyting fra forskningsmiljøet rundt universitet for biovitenskap på Ås. Biogassproduksjonen på Stord baserer seg på husdyrgjødsel, fiskeslam og selvdød fisk. Første trinnet vil gi 22 GWh oppgradert biogass, mens neste trinn med ti reaktorer i drift vil gi 60 GWh biogass. 

Illustrasjon
Illustrasjon av biogassanlegget på Stord.

Renevo
Etablert som Sunnhordland Naturgass av Sunnhordland Kraftlag på Stord. Ble overtatt av de lokale investorene Jan Kåre Pedersen, Magnar Aaland og Atle Wigum i 2016. Har bygget 35 kilometer distribusjonsnett for naturgass, med utgangspunkt i et eget LNG-anlegg. Endret i 2020 navn til Renevo.

Bygger ny biogassfabrikk på Stord som i første trinn skal produsere 22 GWh, andre trinn skal etter planen produsere 60 GWh. Råstoffet er husdyrgjødsel, fiskeslam og selvdød fisk.

Første fabrikk har en investeringsramme på 120 millioner kroner, og en har mottatt 39 millioner i støtte fra Enova. Har mål om å bygge totalt 10 fabrikker på Vestlandet.

Gasnor
Ganor ble etablert i 1989, og er fra 2012 et heleid datterselskap av Shell med hovedkontor på Karmøy.

Gasnor er et gasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass og biogass til sluttkunder. Gasnor har og egenprodusert LNG som som distribueres med skip og tankbiler.