Ja takk, vi lager biogass!

Publisert:
Lastebil etter lastebil leverer matavfall, dyremøkk og andre godsaker. Ut strømmer det drivstoff, gjødsel og tomater!

Lastebil etter lastebil leverer matavfall, dyremøkk og andre godsaker. Ut strømmer det drivstoff, gjødsel og tomater!

Ivar Koppang Sørby er assisterende daglig leder i Greve Biogass, som er bestillerselskap for «Den Magiske Fabrikken», og en av ildsjelene bak anlegget i Tønsberg som produserer biogass, biogjødsel og tomater!

På Den Magiske Fabrikken blir matavfall og husdyrgjødsel forvandlet til drivstoff, biogjødsel og tomater

Den Magiske Fabrikken i Tønsberg tar imot matavfallet fra Vestfold, Grenland, Drammensregionen, Kongsbergregionen, Asker, Nedre Romerike, Indre Østfold, Follo og Halden. Avfallet sluses inn sammen med gjødsel fra 45 gårder i området. Ut kommer det fullverdig drivstoff og biogjødsel til bøndene. I et drivhus laget med Nasa-teknologi dyrkes det tomater som gjødsles med CO2 fra biogass-produksjonen. Her skjer det så mange forvandlinger at en har gitt anlegget navnet «Den Magiske Fabrikken».

– Det er ganske inspirerende å tenke på at vi lager gull av det som ingen vil ta i, sier Vegard Knutsen, som begynte å jobbe med biogass for rundt fem år siden etter å ha mistet jobben da Norske Skog la ned fabrikken på Follum

God start

– Vi gjenvinner solenergien som er lagret i plantene i veksten, og utnytter den til ny gjødsel og drivstoff, forteller Ivar Sørby, assisterende daglig leder i selskapet Greve Biogass som er eierselskapet for                             «Den Magiske Fabrikken» som ble åpnet av statsminister Erna Solberg høsten 2016. 

Vegard Knudsen er driftsoperatør på Den Magiske Fabrikken i Tønsberg.

Ivar Koppang Sørby har selv vært bonde, og drev i mange år med svineoppdrett. Nå er gården solgt, og jobben er biogass. Interessen for biogass ble vekket da han begynte å fundere på hvordan han kunne utnytte gjødsla fra grisene på gården til oppvarming i et nytt boligfelt i nabolaget. Det prosjektet ble det aldri noe av, men den nye kunnskapen gav støtet til arbeidet med «Den Magiske Fabrikken». 

Riktig blanding

På kontrollrommet har en full oversikt over produksjonen. Det gjelder om å få den riktige miksen av matavfall og husdyrgjødsel inn på råtnetankene der gassen produseres.
–   Matavfallet har et høyt innhold av tørrstoff mens husdyrgjødsla har et lavt, men mange aktive mikroorganismer. Til sammen blir det en god blanding som utvikler mye gass, forklarer operatøren.

De to råtnetankene rommer 6 000 kubikkmeter væske hver. Gassproduksjonen skjer på toppen. Fra produksjonstankene sendes gassen over til oppgraderingsanlegget der vann og CO2 fjernes før gassen mates inn på nettet til Air Liquid Skagerak. 

Stort marked

– Her er grensesnittet mellom oss og gassfabrikken, viser markedssjef Jan Åge Kverndalen i Air Liquid Skagerak. Selskapet har levert naturgass i Tønsberg og Grenland siden 2002, men også til kunder i Agder og Østfold. Siden Den magiske Fabrikken kom i gang med produksjonen i 2016, har de også levert biogass. Nå skal selskapet bygge en fabrikk for flytendegjøring av biogassen som produseres. Den flytende biogassen (LBG) gjør det mulig å distribuere biogass i et større område. Air Liquid Skagerak bygger også opp flere stasjoner for leveranser av flytende biogass til tunge kjøretøy.

Store rør

Lastebilsjåføren kobler den ti tommer tykke slangen til lagringstanken for gjødsel på Den Magiske Fabrikken, for lossing av et nytt lass med husdyrgjødsel. Bilen rister lett av den kraftige væskestrømmen, og lossingen er over på noen få minutter. Så kobler han seg til tanken for biogjødsel som har samme, store rørdimensjon. Etter noen få minutters påfylling er han klar for å kjøre et nytt lass tilbake til bonden der han hentet den ubehandlede gjødsla tidligere på dagen.

Bonde Hans Harald Kirkevold dyrker korn, gressfrø og oljevekster, og avler opp griser til kjøttproduksjon. Han var ikke i tvil da spørsmålet om å være med i biogassproduksjonen kom. 
– Jeg ble med for «pengane», og at det er et fornuftig tiltak. Ved å levere gjødslet fra grisene til biogassfabrikken, får jeg finansiert tiltak på gården og gjødsel av bedre kvalitet tilbake, sier Kirkevold og viser rundt på den 400 mål store gården i Tønsberg kommune.

FORNØYD: – Jeg er veldig fornøyd med ordningen, og har ikke angret et øyeblikk på at jeg ble med, ​​​​sier bonde Hans Harald Kirkevold i Tønsberg. Han leverer grisemøkk til Den Magiske Fabnrikken og får biogjødsel tilbake.

God butikk

Møkka fra grisene går ned i møkkakjelleren under grisehuset. Den tilkjørte gjødsla fra biogassfabrikken lagres i den store møkkakummen. Hver syvende uke hentes og leveres det gjødsel hos Kirkevold, til sammen 1400 kubikkmeter per år. Bonden får ikke betalt for hvor mye møkk han leverer, men hva han tar i retur. Betalingen kommer fra tilskuddsordningen for husdyrgjødsel som benyttes til biogassproduksjon i jordbruksavtalen. Tilskuddet er på 100 kroner per kubikkmeter. Av dette betaler bonden en andel til Greve. Om tilskuddet blir høyere, deler Greve og bonden det overskytende.  

– Jeg er veldig fornøyd med ordningen, og har ikke angret et øyeblikk på at jeg ble med, sier bonde Hans Harald Kirkevold i Tønsberg. Ved å bruke husdyrgjødsla som råstoff for produksjon av biogass, minsker en utslippene av metan og gjødsla blir lettere tatt opp i jordsmonnet.

Bowling

– Folk kaster de utroligste ting i matavfallet, forteller driftsoperatør Vegard Knudsen.

– Vi har funnet joggesko, støtdempere til biler og bowlingkuler. Å plukke ut slike ting er en viktig del av forbehandlingen av råstoffet.

For selv ikke på Den Magiske Fabrikken klarer de å lage biogass av bowlingkuler!

Dette er en bearbeidet vesrjon av en reportasje som første gang ble publisert i magasinet gass no, utgitt av Energigass Norge.