Kampen om energien er tema for Gasskonferansen 2023

Publisert:
Kampen om energien er overskriften for Gasskonferansen 2023 som arrangeres i Oslo 8. november.

Bakgrunnen for årets tema er at Norge har gått fra overskudd av elektrisitet til at det nå er kamp om den viktige energien. Hvilken plass har gass i denne situasjonen, og hvilke gassbaserte løsninger finnes for fremtiden? Hva vil den store energiomstillingen kreve av oss, og hva kan bli bedriftenes energimiks i 2035?

– Temaet blir belyst gjennom både foredrag og samtaler av og med sentrale personer innen industrien og energibransjen, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge og leder av programkomiteen for Gasskonferansen 2023. Konferansen arrangeres av Norsk Hydrogenforum, Norsk Industri, Drivkraft Norge og Energigass Norge.

Hva blir prisene?

– Vi fortsetter også gjennomgangen av forventet prisutvikling for gass og elektrisitet fra fjorårets konferanse. Da var det jo en voldsom prisøkning for både naturgass og elektrisitet. Nå er prisene mye lavere, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan prisene vil utvikle seg. Vi prøver også å se på hvordan systemet for prissetting av hydrogen, ammoniakk og biogass kan utvikle seg, sier Tore Woll.

– En stor del av programmet fokuserer på omstillingen av energibruken, og hvilke løsninger som er tilgjengelige.

Den store energisamtalen

Både Drivkraft Norge, Norsk Hydrogenforum og Energigass Norge vil presentere hvilke løsninger de jobber med for fremtidens gassbruk. Statkraft gjennomgår sin satsing på hydrogen, og tre bedrifter med et stort energibehov forteller hva de tror blir deres energimiks i 2035. Sju ulike virksomheter vil presentere sine tekniske løsninger. Programmet avsluttes med «Den store energisamtalen» med Fredric Hauge fra Bellona, Nina Kivijervi fra Artic Energy Partners og Ingebjørg Wilhemsen i Norsk Hydrogenforum som deltakere.

– Mange bedrifter lider nå valgets kval om hvilken energiform de skal satse på for fremtiden. På Gasskonferansen vil de få innsikt i både mulighetene, prisbildet og høre om hva andre gjør, avslutter Tore Woll, leder for programkomiteen.

Påmelding og program på www.gasskonferansen.com