Møt oss på Arendalsuka: Hva mener bransjen skal til for å bygge fremtidens skip allerede nå?!

Publisert:
Skipsfarten skal halvere utslippene av klimagasser innen 2030, og ha tilnærmet null utslipp i 2050. For å nå målet må mange skip bygges om eller erstattes med nye, men mange redere er usikre på hvilket drivstoff en skal velge. Er det mulig å bygge skip allerede nå, som også oppfyller utslippskravene for 2050? Og hvilke politiske virkemidler skal til for å utløse denne byggingen?

Arrangementet skjer tirsdag 16. august kl 12.30 – 14 på skipet «Vision of the fjords» Nedre dekk bak. Skipet ligger i Pollen på enden av Langbrygga.

Temaet drøftes i faglige innlegg og fagpanel: Hvordan må det jobbes for å nå målet om nullutslipp i skipsfarten?

Disse deltar i fagpanelet:

Bjarne Haldorsen, daglig leder Liegruppen

Anne Jorunn Møkster, daglig leder Simon Møkster Shipping

Sandra Cathrine Ness, leder for klima og miljø Havila Kystruten

Christine Lagerstedt Krugerud, prosjektleder Grønt skipsfartsprogram DNV

Ellen Sofie Ottesen, Chief Technology Officer Eidesvik Offshore

Lise Winther, SVP Upstream Projects and Technology Yara Clean Ammonia

Politisk samtale:

Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant, Ap

Terje Halleland, Stortingsrepresentant, FrP

Helge Orten, Stortingsrepresentant, Høyre

Her finner du programmet på Arendalsuka sine hjemmesider