Regjeringen vil legge til rette for hydrogenferjer i Vestfjorden

Publisert:
Regjeringen har besluttet å stille krav om hydrogendrift på ferjene på Vestfjorden i Nordland fra 2024.

MF Barøy er en av fergene om i dag trafikkerer Vestfjorden mellom Bognes og Lødingen i Nordland (Foto: Bjørnar Hansen)
Nytt anbud på ferjesambandet skal nå lyses ut. Ferjesambandet, som er Norges lengste, strekker seg mellom Bodø, Lofoten, Værøy og Røst. På grunn av det krevende sjøområdet har regjeringen bestemt at anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi. Det kommer frem av Regjeringens pressemelding.

Som følge av prosjektets størrelse, omtales Vestfjorden som selve startskuddet for hydrogrensatsningen i Norge.

– Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av ferjetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferjer. Hydrogen er en løsning som vil takle de utfordrende forholdene på dette sambandet bra, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide i pressemeldingen.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift av ferjene, som i dag er gassdrevne. De vil om kort tid invitere åpent til en dialogkonferanse, hvor ferjeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører kan delta. Målet er altså å finne det best mulige grunnlaget for å stille krav om hydrogenferjer i dette anbudet.

Den endelige utlysningen er planlagt før jul, slik at kontrakter kan signeres før sommeren 2021. Oppstarten av drift på ferjesambandet er 1. januar 2024. Anbudsperioden varer i 15 år, som er 5 år lenger enn dagens kontrakt. Dette bidrar til å redusere risiko for tilbydere.